AS003589

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003589
Nội dung :

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Lư Giang phát biểu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức, người lao động các Sở, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Ngày chụp : 30-11-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại