AS003612

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003612
Nội dung :

Đồng chí Bùi Văn Thu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2019 tại buổi tiếp xúc kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Ngày chụp : 20-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại