AS003613

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003613
Nội dung :

Đồng chí Dương Ngọc Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Giấy khen của Ban Chấp hành hội Cựu chiến binh khối các cơ quan thành phố cho đồng chí Nguyễn Đình Văn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở KH&CN.

Ngày chụp : 20-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại