AS003618

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003618
Nội dung :

Khách hàng tìm hiểu về hệ thống điều hòa trung tâm bằng bể trữ lạnh của công ty TNHH ESS Việt Nam tại Triển lãm chuyên đề Công nghệ số hóa với cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra từ ngày 20-21/12/2019 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.

Ngày chụp : 20-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại