AS003623

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003623
Nội dung :

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Hàn Mỹ Việt trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm chuyên đề Công nghệ số hóa với cách mạng công nghiệp 4.0 tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp từ ngày 20-21/12/2019.

Ngày chụp : 20-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại