AS003630

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003630
Nội dung :

Đại diện công ty TNHH Daco giới thiệu Giải pháp IoT, hệ thống quản lý sản xuất, quản lý năng lượng, nhà xưởng sản xuất tại Hội thảo Giải pháp công nghệ trong thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị của tổ chức doanh nghiệp.

Ngày chụp : 21-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại