AS003631

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003631
Nội dung :

Đại diện công ty TNHH LG Electronics Việt Nam giới thiệu Xu hướng hiển thị chuyên dụng và giải pháp cho ngành khách sạn tại Hội thảo Giải pháp công nghệ trong thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị của tổ chức doanh nghiệp.

Ngày chụp : 21-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại