AS003731

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003731
Nội dung :

Đồng chí Lê Thị Thu Giang - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ tặng hoa đồng chí Tân Phó Giám đốc Sở tại “Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ”

Ngày chụp : 07-09-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại