AS003738

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003738
Nội dung :

Đồng chí  Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng.

Ngày chụp : 06-12-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại