AS003740

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003740
Nội dung :

Đồng chí  Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trao Quyết định bổ nhiệm Đồng chí Nguyễn Thị Hiên tại Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng.

Ngày chụp : 06-12-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại