AS003788

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003788
Nội dung :

PGS.TS Nguyễn Trấn Hùng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và Phát triển công nghệ Việt Đức trao đổi, thảo luận tại Hội thảo “Ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các cấp giáo dục phổ thông”.

Ngày chụp : 06-12-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại