AS003954

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003954
Nội dung :

Quang cảnh Hội nghị tư vấn thuyết minh dự án ứng dụng khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020: “Xây dựng mô hình ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng thương phẩm cây bò khai bằng phương pháp dâm hom có nguồn gốc tại Vườn Quốc gia Cát bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”.

Ngày chụp : 30-11-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại