AS003978

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003978
Nội dung :

TS. Nguyễn Hữu Cần - Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ chia sẻ những kiến thức, kỹ năng xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương tại hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương” tổ chức tại UBND quận Đồ Sơn.

Ngày chụp : 26-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại