AS003979

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003979
Nội dung :

ThS. Phan Thị Phượng - Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng quận Đồ Sơn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của quận Đồ Sơn tại hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương”

Ngày chụp : 26-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại