AS003983

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003983
Nội dung :

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo phát biểu tại hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.

Ngày chụp : 26-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại