AS003986

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003986
Nội dung :

Đại diện dự án giới thiệu về hỗ trợ các công ty khởi nghiệp thực hiện chuyển đổi số với giải pháp Ứng dụng phần mềm quản lý kinh doanh EMS (Enterprise Management) tại hội nghị Tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo.

Ngày chụp : 27-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại