AS003988

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003988
Nội dung :

Đại diện dự án giới thiệu về Giải pháp Chuyển đổi số, tiếp thị số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hải Phòng tại hội nghị Tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo.

Ngày chụp : 27-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại