AS003989

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003989
Nội dung :

Ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo:Nâng cao năng lực xử lý xâm phạm quyền SHTT và nâng cao nhận thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Ngày chụp : 12-07-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại