AS003995

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003995
Nội dung :

Ông Trịnh Văn Quảng, chuyên viên Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ  và Đổi mới sáng tạo báo cáo  kết quả chuyển giao công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi gà Liên Minh thương phẩm an toàn sinh học quy mô nông hộ gắn với truy xuất nguồn gốc và liên kết bao tiêu sản phẩm tại xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng”.

Ngày chụp : 27-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại