AS004004

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004004
Nội dung :

Lễ bàn giao Khối trưởng thi đua cụm I giữa đại diện Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyềntại Hội nghịTổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 và bàn giao khối trưởng thi đua năm 2021”.

Ngày chụp : 12-02-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại