AS004009

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004009
Nội dung :

Ông Đào Thế Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thắng Thủy trình bày tại Hội nghị tư vấn, đánh giá nhiệm vụXây dựng mô hình rau cải xanh, xà lách, su hào trái vụ an toàn trong vòm che thấp tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 12-10-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại