AS004010

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004010
Nội dung :

Ông Nguyễn Đình Vinh- Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) phát biểu tại Hội Nghị “Xây dựng mô hình rau cải xanh, xà lách, su hào trái vụ an toàn trong vòm che thấp tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 12-10-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại