AS004011

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004011
Nội dung :

Ông Vũ Duy Tân - Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị “Xây dựng mô hình rau cải xanh, xà lách, su hào trái vụ an toàn trong vòm che thấp tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 12-10-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại