AS004032

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004032
Nội dung :

ThS. Lương Hữu Toàn - Chủ nhiệm đề tài trình bày tại Hội đồng tư vấn, đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống san hô trên bể và thử nghiệm trồng san hô tái tạo, phục hồi hệ sinh thái rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ”

Ngày chụp : 23-06-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại