AS004035

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004035
Nội dung :

Ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu  đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng vạt cuống mạch liền tạo hình khuyết hổng phần mềm bàn ngón tay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”.

Ngày chụp : 23-06-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại