AS004038

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004038
Nội dung :

Bà Ngô Thị Quỳnh Nga, Giảng viên Trường Đại học Y-Dược Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu dự án ứng dụng khoa học và công nghệ cấp thành phố: “Xây dựng mô hình sản xuất giống invitro cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaetn) và trồng thử nghiệm tại Vườn Quốc gia Cát Bà”.

Ngày chụp : 23-06-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại