AS004039

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004039
Nội dung :

Ông Nguyễn Văn Thịu, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà phát biểu tại Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu dự án ứng dụng khoa học và công nghệ cấp thành phố: “Xây dựng mô hình sản xuất giống invitro cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaetn) và trồng thử nghiệm tại Vườn Quốc gia Cát Bà”.

Ngày chụp : 23-06-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại