AS004044

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004044
Nội dung :

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố trao Quyết định cho đồng chí Trần Quang Tuấn tại Hội nghị Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng uỷ cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2021-2025

Ngày chụp : 31-08-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại