AS004052

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004052
Nội dung :

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố và đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Trần Kiên.

Ngày chụp : 31-08-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại