AS004059

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004059
Nội dung :

Ông Lưu Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ HTChem phát biểu quy trình sản xuất Sơn phủ gầm ô tô chống ồn, chịu nhiệt, chịu thời tiết, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Dự án thuộc 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ trong năm 2021

Ngày chụp : 06-03-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại