AS004064

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004064
Nội dung :

Ông Đào Hải – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Ouransoft trình bày hệ thống kết nối giữa công ty cung cấp phần mềm, doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài và doanh nghiệp vận tải. Dự án “Madocar dịch vụ đưa đón chuyên gia” thuộc 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ trong năm 2021

Ngày chụp : 06-08-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại