AS004077

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004077
Nội dung :

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Hiên - Trưởng đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại