AS004078

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004078
Nội dung :

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại