AS004089

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004089
Nội dung :

CN Bùi Thị Hồng –Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt thuyết minh “Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cam Đồng Dụ, xã Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng”

Ngày chụp : 08-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại