AS004091

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004091
Nội dung :

Ông Ngô Xuân Ba – Phó Trưởng phòng Phòng nuôi trồng Thủy sản, Chi Cục Thủy sản Hải Phòng, chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt đề tài “Nghiên cứu thuần hóa và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá đối mục trong ao đầm và nước ngọt tại Hải Phòng”

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại