AS004093

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004093
Nội dung :

ThS. Trần Thị Nghĩa – Chi Cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt thuyết minh “Dự án ứng dụng kỹ thuật xử lý, sơ chế, bảo quản trước và sau thu hoạch đối với quả chuối tiêu tại Hải Phòng”

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại