AS004094

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004094
Nội dung :

Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp thành phố xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021, lĩnh vực Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại