AS004098

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004098
Nội dung :

Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng một số marker sinh học trong chẩn đoán sớm, tiên lượng nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng”.

Ngày chụp : 19-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại