AS004121

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004121
Nội dung :

Đoàn kiểm tra Sở KH&CN cùng đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Lãng tiến hành kiểm tra giữa kỳ nhiệm vụ “Xây dựng mô hình sản xuất chuối tiêu hồng theo tiêu chuẩn VietGap và ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm cây chuối thành mùn hữu cơ tại xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng”.

Ngày chụp : 19-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại