AS004186

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004186
Nội dung :

Bà Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng kết luận Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống danh tướng Phạm Tử Nghi trên địa bàn quận Lê Chân”.

Ngày chụp : 15-11-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại