AS004187

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004187
Nội dung :

Ông Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn phát biểu tại hội nghị giám sát về tình hình, kết quả thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay

Ngày chụp : 10-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại