AS004220

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004220
Nội dung :

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn tặng dung dịch sát khuẩn Anolyte cho đại diện các doanh nghiệp tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 - 13/10/2021

Ngày chụp : 16-11-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại