AS004226

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004226
Nội dung :

Ông Nguyễn Văn Thịu - Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội nghị tư vấn thuyết minh đề tài Đánh giá thực trạng và nhân giống thử nghiệm loài Lan hài đốm (Paphiopedilum concolor Pfitzer) phục vụ công tác bảo tồn tại Vườn Quốc gia Cát Bà

Ngày chụp : 16-11-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại