AS004265

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004265
Nội dung :

Ông Phan Huy Thục – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chủ trì hội nghị  nghiệm thu đánh giá đề tài Nghiên cứu tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện các đột biến gen phục vụ chẩn đoán bệnh Thalassemia.

Ngày chụp : 20-01-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại