AS004292

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004292
Nội dung :

PGS.TS Đỗ Văn Khương, Viện Nghiên cứu Hải sản - Chủ tịch Hội đồng khoa học, chủ trì hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp thành phố “ Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá nác tại Hải Phòng”

Ngày chụp : 04-05-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại