AS004294

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004294
Nội dung :

Ths. Phạm Thị Sen Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xấy dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá nác tại Hải Phòng”.

Ngày chụp : 04-05-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại