AS004394

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004394
Nội dung :

Quang cảnh Hội nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng mô hình ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng thương phẩm cây Bò khai bằng phương pháp giâm hom có nguồn gốc tại Vườn Quốc gia Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”.

Ngày chụp : 14-06-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại