AS004446

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004446
Nội dung :

Đồng chí Phạm Thị Sen Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới” gắn với tinh thần “Chủ động, gương mẫu, cầu thị, khoa học, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Ngày chụp : 22-07-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại