AS004449

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004449
Nội dung :

Giáo sư Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ chí Minh kể chuyện về Bác Hồ tại buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới” gắn với tinh thần “Chủ động, gương mẫu, cầu thị, khoa học, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Ngày chụp : 22-07-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại