AS004491

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004491
Nội dung :

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở chủ trì tại hội nghị Hợp nhất, điều động, bổ nhiệm công chức Sở Khoa học và công nghệ

Trần Quang Tuấn; Giám đốc Sở; Hội nghị hợp nhất; Điều động cán bộ; Bổ nhiệm cán bộ; Sở Khoa học và công nghệ

 

Ngày chụp : 07-11-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại